Murat BERBER - SWOT Analizi Nedir?
Facebook - Murat BERBER Twitter - Murat BERBER Google - Murat BERBER
Murat BERBER
SWOT Analizi Nedir?

Siz de markanız ya da işletmeniz için SWOT analizi yaparak başarı ihtiyacınızı daha sağlıklı bir şekilde karşılayabilirsiniz.

 

SWOT analizi; işletmelerin, markaların ya da bireylerin güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koyarken fırsatları ve tehditleri gündeme getirir. Sürdürülebilir başarının mümkün olmasında ciddi bir değeri olan SWOT analizinin doğru bir şekilde gerçekleşmesi başarının anahtarıdır. Siz de markanız ya da işletmeniz için analiz yaparak başarı ihtiyacınızı daha sağlıklı bir şekilde karşılayabilirsiniz.

SWOT kavramı ile ifade edilen analizin İngilizcede Strengths (güçlü yönler), Weaknesses (zayıf yönler), Opportunities (fırsatlar) ve Threats (tehditler) ifadelerinin baş harflerinden oluşur. Çok yönlü bir değerlendirme olarak da kabul edilebilecek olan bu analizin farkındalık oluşturmada değerli olduğunu ifade etmek mümkündür.

SWOT Analizi Hangi Amaçlarla Gerçekleştirilir?

SWOT analizinin yapılma amacı araştırıldığında ilk ve en önemli konu karar alma süreçlerinde kusursuzluğu elde etmektir. Bireylerin ya da işletmelerin karar alırken çeşitli durumlarla karşılaşabilecekleri düşünüldüğünde çok yönlü bir değerlendirme elzemdir. Bireyin ya da işletmenin önünde duran tehdit, fırsat, güçlü ve zayıf yönlerin ele alınması mümkün olur.

Analizin hem manuel hem de bilgisayar araçları ile gerçekleştirilmesi güvenilirliğini destekler. Bu anlamda karar alırken doğru ve başarılı sonuçlara ulaşmayı sağlayacak SWOT analizini kullanmak değerli olacaktır. Sadece işletmenin ya da bireyin değil çevrenin değerlendirmesi sayesinde de kararın isabetli olması sağlanır.

İşletmenin organizasyon yapısını ve rakiplerin pazardaki gücünü bir arada değerlendirirken kaliteyi ön plana çıkaran SWOT analizinin başarılı işletmeler/bireyler için olmazsa olmazlar arasında yer aldığını ifade etmek gerekir.

SWOT Analizi Sırasında Dikkat Edilecek Konular

SWOT analizi daha önce de ifade edildiği üzere işletme ve bireylerin genel manada değerlendirilmesidir. Bu noktada kusursuz bir sonuca kapı aralamak adına aşağıdaki soruların sorulması gerekir.

Güçlü Yönler Belirlenirken Sorulması Gereken Sorular

Güçlü yönlerin belirlenmesi sırasında doğru sonuçlar ortaya çıkarmak adına sorulması gereken belli başlı soruları aşağıda sıraladık! SWOT analizinde başarı için siz de bu soruları mutlaka gündeme getirmelisiniz.

 • İşletmenizi/markanızı diğerlerinden ayıran ne?
 • İşletmenizin başarılı olduğu konular neler?
 • Organizasyon yapısı içerisindeki güçlü yönler neler?
 • Sektöre yenilik katacak ürün ve hizmetler üretme gücünüz nedir?
 • İşletmenizin diğerlerinden farklı olmasında rol oynayan teknolojiler neler?
 • Personelin güçlü ve farklı olduğu bir işletme/marka mısınız?

Zayıf Yönler Belirlenirken Dikkat Edilecekler

İşletme ya da markanın zayıf yönlerinin belirlenmesinde doğru soruları keşfetmek en az bu sorulara cevap bulmak kadar değerlidir. Bu nedenle de SWOT analizi esnasında aşağıdaki soruları dikkate almak analizin kalitesini arttıracaktır.

 • İşletmenin/markanın başarısız olduğu konular nelerdir?
 • İşletme kendini hangi konularda neden zayıf hissediyor?
 • Kurumsal stratejilerde bir eksiklik var mı?
 • Rakiplerin sizinle ilgili gördüğü zayıflık nedir?
 • Satışların düşmesine neden olacak faktörler nelerdir?
 • Personel ya da organizasyon yapısı ile alakalı en büyük sorunlar nelerdir?

Fırsatlar Belirlenirken Dikkat Edilecekler

Fırsatlar, işletmelerin iç yapısı ile değil dış kaynaklardan ortaya çıkan bir konudur. Bu nedenle de fırsatları ele alırken diğer nedenleri dikkate almak elzemdir. Siz de bir SWOT analizi gerçekleştiriyorsanız kesinlikle aşağıdaki sorulara odaklanmalısınız.

 • Ürün ve hizmetlerin sunulmasında kolaylaştırıcı etki yapacak teknolojiler var mı?
 • Sektörün geleceği parlak mı durağan mı?
 • Rakiplerin eksikleri neler? Bu eksikleri dolduracak çözümler neler?
 • Sektörel olarak niş kabul edilen alanlar nelerdir?
 • Devlet ve kurumların politika değişiklikleri nasıl gelişmelere neden olur?
 • Ekonomik ve kültürel değişimlerin etkileri nelerdir?

Tehditler Belirlenirken Dikkat Edilecekler

Tehditler tıpkı fırsatlar gibi işletme/markanın dışarıdan gelen etkilere yönelik analizleri sonucunda ortaya konur. Bu anlamda tehditler belirlenirken aşağıdaki soruların değeri büyüktür.

 • Marka/işletmenin karşılaşması muhtemel engeller nelerdir?
 • Rekabete katılan dost ya da yakınlar var mı?
 • Pazardaki rekabeti zora sokan faktörler neler?
 • Teknolojik değişimler sürdürülebilirliği kötü anlamda etkiliyor mu?
 • Zayıf yönler işin geleceğini riske atıyor mu?
 • Finansal sorunlar gelecek kaygılarına neden oluyor mu?

Yukarıdaki sorular dikkate alınarak gerçekleşecek olan analiz çerçevesinde kusursuz sonuçlar elde etmek mümkündür. Siz de SWOT analizinde başarıyı hedefliyorsanız bu detaylara mutlaka odaklanmalısınız. Böylelikle işletme/marka geleceğini garanti altına almalısınız.


swot analizi nedir
Yorumlar Yorum Yap
Henüz yorum yapılmamıştır!